Què puc fer per evitar que el vi se’m torni agre?

per evitar que un vi es torni agre, s’hauria d’ensenyar lluquet a dins la bóta per veure si crema. Si no crema vol dir que el vi s’està tornant agre.
Per conservar millor el vi, la bóta ha d’estar en un lloc amb una temperatura estable no superior a 15 °C i sense soroll.
Les bótes petites amb vi de poc grau tenen més possibilitats de tornar-se agres que les bótes grans i amb vi de grau (superior els 15º)

Deja un comentario