Què puc fer per evitar que el vi se’m torni agre?

Per evitar que un vi es torni agre, s’ha d’introduir lluquet dins la bota per veure si crema. Si no crema vol dir que el vi s’està tornant agre.
Per conservar millor el vi, la bota ha d’estar en un lloc amb una temperatura estable no superior a 15 °C i sense soroll.
Les botes petites amb vi de poc grau tenen més possibilitats de tornar-se agres que les botes grans i amb vi de grau (superior els 15º)

Deja un comentario